Fastighetsrättsliga tjänster och förvaltning

Fastighetsrelaterade tjänster

Fastighetsrättsliga tjänster och förvaltning

Fastighetsöverlåtelse

Om du ska köpa en fastighet i Spanien så kan vi mot en fast ersättning se till att du får kvalificerad juridisk hjälp genom hela processen, vilket innebär att vi bland annat ordnar med NIE-nummer till dig, öppnar ett spanskt bankkonto, hanterar förhandlingar med motparten, upprättar relevanta köpehandlingar och efteråt registrerar köpet hos behöriga myndigheter och sätter sophämtningsavgift, samfällighetsavgift, kommunal fastighetsskatt, vattenavtal, elavtal m.m. på autogiro hos din spanska bank så allt du behöver göra är att se till att du har tillräckligt med pengar på kontot.

Behöver du ytterligare tjänster så kan vi även utan ytterligare kostnad för dig se till att du får bredband, larm och byte av lås.

Även om behoven ser lite annorlunda ut, så kan vi även ge motsvarande hjälp till dig som är säljare.

Förvaltningstjänster

Om du även efter köpet vill ha ett så bekymmersfritt boende som möjligt så kan vi ta ett helhetsansvar från den löpande förvaltningen av din fastighet.

  • Upprätta en underhållsplan
  • Ansöka om tillstånd för korttidsuthyrning
  • Hantera korttidsuthyrning
  • Koordinera både små reparationer och större entreprenader tillsammans med lokala byggföretag.
  • Upphandla och koordinera hushållsnära tjänster som städning samt skötsel av pool och trädgård.
  • Hjälper dig med rotavdrag och rutavdrag i Spanien med sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?