Behöver du som fastighetsköpare i Spanien ett spanskt bankkonto?

Ett steg för nästan alla utländska köpare av spanska bostäder är att öppna ett bankkonto i Spanien. Nödvändigheten i att ha ett spanskt bankkonto har upprepats så många gånger att det har blivit en sanning som aldrig ifrågasätts.

Samtidigt är en av grundpelarna för både EU och EES fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer. Bör detta inte innebära att du kan ha din bank i vilket land inom EU eller EES som helst?

För oss svenskar så kompliceras det hela av att vi inte har euron som valuta. Flera svenska banker erbjuder dock eurokonton så det är inte ett oöverstigligt problem.

Nästa problem är att betalning med bankcheckar fortfarande är den vanligaste formen för att erlägga slutlikviden i Spanien. Det kan bli minst sagt svårt att ordna med en svensk bank. Så länge du har ett juridiskt ombud som representerar dig, bör du kunna föra över pengar i förväg till detta ombuds klientmedelskonto för att ordna med checkar åt dig. Även detta har problem har med andra ord lösningar. En omedelbar banköverföring kan tänkas vara en annan lösning på problemet.

Slutligen får jag ofta höra att det inte går att sätta dina räkningar och skatter på autogiro genom SEPA-systemet. Våra förfrågningar hos kommuner, elbolag och vattenbolag samt andra företag tyder på motsatsen. SEPA står dessutom för Single Euro Payment Area och hela tanken med systemet är att underlätta transaktioner mellan medlemsstaterna i EU och EES.

Är det då helt onödigt att ha en spansk bank för en svensk bostadsköpare i Spanien? Svenska banker har ofta bra appar och en hjälpsam kundtjänst på telefon, men det går inte att komma ifrån att ibland krånglar allt till sig och det är väldigt skönt att kunna gå in på ett lokalt kontor och prata öga mot öga med bankens personal. Många spanska banker erbjuder olika sätt att komma ner till nära noll i avgifter för konto och kort. Det kan vara att skaffa försäkringar i banken, sätta in andelskapital eller använda kontot i en viss förutbestämd omfattning. Detta gäller alla köpare i allmänhet, men i synnerhet de köpare som flyttar ner permanent.

Vårt svar på frågan ovan är således – skaffa gärna ett spanskt bankonto, men gör det av rätt skäl!


NIE – vad är det egentligen?

Får alla som inte är spanska medborgare så börjar din första fastighetsaffär alltid med att skaffa NIE. Men vad är då detta NIE?

NIE är en förkortning för número de identidad de extranjero, identitetsnummer för utlänning. Det börjar och slutar med en bokstav och däremellan sju siffror. I mångt och mycket används det som ett personnummer. Det blir ett sätt för både den spanska staten och dina medkontrahenter i kontraktuella sammanhang att identifiera att du är du.

Äldre NIE börjar med X, mer nyutfärdade med Y och när siffrorna tar slut för Y så planerar den spanska staten att inleda numret md Z.

För spanska medborgare utfärdas istället DNI, documento nacional de identidad, nationellt identitetsdokument. Till skillnad från NIE så utfärdas här ett ordentligt ID-kort med foto. NIE utfärdas på ett A4-ark och kräver att det kombineras med pass för att säkerställa identifiering med fotografi.