Nyheter

Notarius publicus i Spanien

Ni som har läst på om att köpa fastigheter i Spanien har säkert många gånger stött på information om att köpet avslutas hos en notarius publicus. I Sverige och övriga norden finns det förvisso Notarius publicus, men ämbetet spelar en tämligen undanskymd roll. Idag ska vi därför gå igenom vad en  notarius publicus notarius publicus är och gör.

En notarius publicus är ämbete som har fått ett statligt förordnande att övervaka vissa frågor som gäller dokument, fullmakter, intyganden med mera. Notarius publicus spelar en avgörande roll i autentiseringen av en mängd olika dokument.

Notarius publicus som institution har sina rötter i det antika Rom, där de kallades ”scribae”, ”tabellius” eller ”notarius”. De var kejsarens mest betrodda rådgivare. I dag har rollen utvecklats och anpassats av många länder, vart och ett med variationer i deras funktioner och kvalifikationer.

Notarius publicus är en viktig del av rättssystemen världen över. Deras arbete ger ett pålitligt sätt att autentisera och bevara transaktioner, vilket bidrar till den övergripande integriteten i rättssystemet.

I Spanien, liksom de flesta andra länder som tillämpar den Napoleonska civilkoden, så har notarius publicus en mycket framträdande och viktig roll. 

Här spelar en notarius publicus, eller ”Notario”, en avgörande roll i många juridiska transaktioner. De är involverade i utarbetandet och verkställandet av offentliga handlingar, inklusive fastighetstransaktioner, testamenten och fullmakter. Notarier ser till att alla parter förstår innehållet i och konsekvenserna av rättshandlingar som de utför. De kontrollerar och förvarar också dokumenten som de upprättar för framtida bruk. Vid fastighetsaffärer i Spanien bekräftar notarien de inblandade parternas identitet, informerar om alla skatter som rör affären, tar fram ett färskt fastighetsutdrag och kontrollerar flera aspekter kring fastighetens rättsliga status, till exempel vem som är lagfaren ägare, fastighetens beskrivning och att det inte finns några bostadslån andra förpliktelser som belastar fastigheten, att det inte finns några skulder hos kommunen, m.m.